รับทำวีซ่าฝรั่งเศส 

ทางเราบริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศส ตามประเภทวีซ่าดังต่อไปนี้
 
1.วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าระยะสั้น) วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วีซ่าเช้งเก้น (Schengen) สำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ในเขต Schengen Area 
 
2.วีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าระยะสั้น) วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฝรั่งเศส หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วีซ่าเช้งเก้น (Schengen) สำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ต้องการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเยี่ยมแฟน โดยที่ผู้เชิญพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสามารถขอวีซ่าได้สูงสุดจำนวน 90 วัน

3.วีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าระยะยาว) วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฝรั่งเศส สำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ต้องการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเยี่ยมแฟน โดยที่ผู้เชิญพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจำนวนมากกว่า 90 วัน หรือ มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

4.วีซ่าแต่งงาน (วีซ่าระยะสั้น) วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้สมัครวีซ่าที่ต้องการเดินทางไปแต่งงานในประเทศฝรั่งเศส

5.วีซ่านักเรียน (วีซ่าระยะสั้น และวีซ่าระยะยาว) วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้สมัครวีซ่าที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส

6.วีซ่าคู่สมรสชาวฝรั่งเศส หรือ คู่สมรสชาว EU ที่มีถิ่นพำนักในประเทศฝรั่งเศส (วีซ่าระยะสั้น และวีซ่าระยะยาว) วีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศส หรือ ชาว EU ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและขึ้นทะเบียนกับทางสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ต้องการเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อติดตามไปอยู่กับคู่สมรสในประเทศฝรั่งเศส

6.วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าระยะสั้น) วีซ่าธุรกิจประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วีซ่าเช้งเก้น (Schengen) สำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ต้องการเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ไปประชุม ไปเข้าร่วมอบรม ไปเข้าร่วมงานเทรดแฟร์ต่างๆ
image
หอไอเฟล
image
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา วีซ่าฝรั่งเศส 
 วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฝรั่งเศสผ่านแล้วค่ะ คุณตั๊ก ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก จำนวน 30 วัน แต่สถานทูตฝรั่งเศสใจดีให้วีซ่ามาแบบ Multiple 5 เดือน ... คุณตั๊กยื่นวีซ่าเพียงครั้งเดียววีซ่าก็ผ่านเลยค่ะ สถานทูตใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเพียง 3 วันทำการเท่านั้นค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะ
#รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส
#รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
image
ผลวีซ่าลูกค้าออกแล้วค่ะ  คุณวี ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก จำนวน 90 วัน ยื่นเพียงครั้งเดียววีซ่าก็ผ่านเลยค่ะ
สถานทูตใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเพียง 3 วันทำการเท่านั้นค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะ
#รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส
#รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
image
ผลวีซ่าลูกค้าออกแล้วค่ะ คุณลิน ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก จำนวน 90 วัน ยื่นเพียงครั้งเดียววีซ่าก็ผ่านเลยค่ะ
สถานทูตใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเพียง 3 วันทำการเท่านั้นค่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะ
#รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส
#รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศส  ขอบคุณ คุณ Thanyarak ที่กลับมาใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเราอีกครั้งนะคะ  ลูกค้าขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟน จำนวน 90 วัน แต่สถานทูตใจดีให้วีซ่าแบบ Multiple มา 6 เดือน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2021 ... สถานทูตใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเพียง 2 วันทำการเท่านั้นค่ะ  เนื่องจากลูกค้าเคยเดินทางไปฝรั่งเศสมาแล้ว ... จึงไม่ต้องมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ... ทางเราสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าให้ลูกค้าแทนได้เลยค่ะ   ส่วนลูกค้าก็อยู่บ้านสวยๆ รอรับผลวีซ่าได้เลยค่า 
#รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ #รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
image
ผลวีซ่าลูกค้าออกแล้วค่ะ ขอบคุณ คุณเซฟ ที่กลับมาใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเราอีกครั้งนะคะ
เนื่องจากลูกค้าเคยเดินทางไปฝรั่งเศสมาแล้ว ... จึงไม่ต้องมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ... ทางเราสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าให้ลูกค้าแทนได้เลยค่ะ ส่วนลูกค้าก็อยู่บ้านสวยๆ รอรับผลวีซ่าได้เลยค่า
คุณเซฟขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟน จำนวน 90 วัน แต่สถานทูตใจดีให้วีซ่าแบบ Multiple มา 6 เดือน ... สถานทูตใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเพียง 2 วันทำการเท่านั้นค่ะ
#รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส
#รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
image
ผลวีซ่าลูกค้าออกแล้วค่ะ ลูกค้ายื่นวีซ่าวันจันทร์ที่ผ่านมา วันนี้ วันพุธช่วงบ่ายๆ ก็ได้รับวีซ่าแล้ว ... ความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าต้องยกให้สถานทูตฝรั่งเศสเค้าเลยค่ะ
คุณดาว ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนเป็นครั้งแรก จำนวน 90 วัน แต่สถานทูตใจดีให้วีซ่าแบบ Multiple มา 6 เดือน ... สถานทูตใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าเพียง 1 วันทำการเท่านั้นค่ะ
#รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนฝรั่งเศส
#รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
image
ผลวีซ่าออกแล้วค่า วีซ่าเยี่ยมเยียน Private Visit ลูกค้าเดินทางครั้งแรก จำนวน 90 วัน สถานทูตฝรั่งเศสใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการค่ะ
ขอบคุณ คุณเฟรม กับ น้องนิริน ที่ใช้บริการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศฝรั่งเศส กับทางเรานะคะ #รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
image
ขอบคุณ คุณโบวี่ ที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะวีซ่าฝรั่งเศส ยื่นวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนแฟนครั้งแรก จำนวน 65 วัน ลูกค้ายื่นเพียงครั้งเดียวก็ผ่านเลยค่ะ สถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 3 วันทำการ ขอบคุณ ที่ใช้บริการกับทางเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรา ติดต่อ Inbox เข้ามาได้เลย รับรองค่าบริการไม่แพงค่ะ #รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
image
ขอบคุณ คุณแจง ที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะวีซ่าฝรั่งเศส ยื่นวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนแฟนครั้งแรก จำนวน 90 วัน ลูกค้ายื่นเพียงครั้งเดียวก็ผ่านเลยค่ะ สถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 3 วันทำการ ขอบคุณ ที่ใช้บริการกับทางเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรา ติดต่อ Inbox เข้ามาได้เลย รับรองค่าบริการไม่แพงค่ะ #รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัวประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัวประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
image
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้