รับทำวีซ่าเยอรมนี

ทางเราบริการรับทำวีซ่าเยอรมนี ตามประเภทวีซ่าดังต่อไปนี้

1.วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าระยะสั้น) วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วีซ่าเช้งเก้น (Schengen) สำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเยอรมนี รวมถึงท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ในเขต Schengen Area คลิ๊กดูรีวิว > ผลงานที่ผ่านมา

2.วีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าระยะสั้น) วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศเยอรมนี หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วีซ่าเช้งเก้น (Schengen) สำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ต้องการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเพื่อน หรือเยี่ยมแฟน โดยที่ผู้เชิญพำนักอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนี สามารถขอวีซ่าได้สูงสุดจำนวน 90 วัน คลิ๊กดูรีวิว > ผลงานที่ผ่านมา

3.วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าระยะสั้น) วีซ่าธุรกิจประเทศเยอรมนี หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วีซ่าเช้งเก้น (Schengen) สำหรับผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ต้องการเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศเยอรมนี อาทิเช่น ไปประชุม ไปเข้าร่วมอบรม ไปเข้าร่วมงานเทรดแฟร์ต่างๆ 

image
ปราสาทนอยชวานชไตน์
image
ประตูบรันเดนบูร์ก
image
วีซ่าเยอรมัน ผ่านแล้วค่ะ
ยื่นครั้งแรก ครั้งเดียวก็ผ่านเลยจ้า
ขอบคุณ คุณเอ้ ที่ใช้บริการทำวีซ่าเช้งเก้นเยอรมันกับทางเรานะคะ
คุณเอ้ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนจำนวน 90 วัน
แฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ ไม่เคยเจอกับแฟนมาก่อน
เดินทางไปเยอรมันเป็นครั้งแรก ไม่เคยได้วีซ่าเช้งเก้นมาก่อนหน้านี้
สถานทูตเยอรมันใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 5 วันทำการค่ะ
image
วีซ่าเยอรมัน ผ่านแล้วค่ะ
ขอบคุณ คุณโบวี่ ที่ใช้บริการทำวีซ่าเช้งเก้นเยอรมันให้กับคุณพ่อ และคุณแม่กับทางเรานะคะ
คุณพ่อ คุณแม่ ของคุณโบวี่ ยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัว
ลูกสาว และสามีที่เยอรมันเป็นสปอนเซอร์ให้
เดินทางไปเยอรมันเป็นครั้งแรก
สถานทูตเยอรมันใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 5 วันทำการค่ะ
image
วีซ่าเยอรมัน ผ่านแล้วค่ะ
ขอบคุณ คุณริน่า ที่ใช้บริการทำวีซ่าเช้งเก้นเยอรมันกับทางเรานะคะ
คุณริน่าขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟน
แฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ ไม่เคยเจอกับแฟนมาก่อน
เดินทางไปเยอรมันเป็นครั้งแรก
สถานทูตเยอรมันใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 5 วันทำการค่ะ
ส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา วีซ่าเยอรมนี 
 วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศเยอรมนี
image
วีซ่าผ่านแล้วค่ะ วีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อนประเทศเยอรมัน ขอบคุณ คุณกระต่าย ที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะ คุณกระต่ายขอวีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อนประเทศเยอรมัน จำนวน 50 วัน เคสนี้เป็นแฟน(USA Citizen) ของคุณกระต่าย เป็นสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดระหว่างที่ลูกค้าจะไปเยี่ยมเพื่อนที่เยอรมันค่ะ ลูกค้าเดินทางเป็นครั้งแรก และทำอาชีพส่วนตัวไม่มีใบจดทะเบียนธุรกิจยื่นวีซ่าเพียงครั้งเดียว วีซ่าก็ผ่านเลยค่ะ สถานทูตเยอรมันใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการค่ะ
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมัน
#รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ #รับยื่นวีซ่าสวิส
#รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนสวิส #รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
image
วีซ่าผ่านแล้วค่ะ วีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศเยอรมัน ขอบคุณ คุณมด ที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะ คุณมดขอวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟนประเทศเยอรมัน จำนวน 90 วัน ลูกค้าเดินทางเป็นครั้งแรก และว่างงานยื่นวีซ่าเพียงครั้งเดียว วีซ่าก็ผ่านเลยค่ะ  สถานทูตเยอรมันใช้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการค่ะ
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมัน
#รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ #รับยื่นวีซ่าสวิส
#รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนสวิส #รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
image
วีซ่าผ่านแล้วค่า วีซ่าเยี่ยมเยียนแฟน ประเทศเยอรมัน เดินทางครั้งแรก ยื่นขอวีซ่าไป 90 วันค่ะ ขอบคุณ คุณนา ที่ใช้บริการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนแฟน ประเทศเยอรมัน กับทางเรานะคะ
#รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ #รับยื่นวีซ่าเยอรมัน
image
วีซ่าผ่านแล้วค่า ขอบคุณ คุณกุ๊กไก่ ที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะ  วีซ่าประเทศเยอรมัน จำนวน 86 วัน ลูกค้ายื่นวีซ่า และเดินทางไปเยอรมันเป็นครั้งแรก สถานทูตใช้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 3 วันยื่นครั้งเดียววีซ่าผ่านเลยค่ะ
#รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ #รับยื่นวีซ่าสวิส #รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าเยอรมัน
image
วีซ่าเยี่ยมเยียน ประเทศเยอรมัน ผ่านแล้วค่ะ ขอบคุณ คุณกุ๊กไก่ ที่ใช้บริการยื่นวีซ่ากับทางเรานะคะหลังจากรอผลวีซ่าจากสถานทูตเยอรมันมาเดือนกว่าๆ
รอลุ้นผลกันมานานมากค่ะ ทั้งริน และลูกค้า ลูกค้าเดินทางไปเยอรมันเป็นครั้งแรก สถานทูตให้วีซ่ามา 86 วันค่ะ
#รับยื่นวีซ่าเยอรมัน #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมัน
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมนี
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมนี
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมนี
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมนี
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมนี
image
วีซ่าเยี่ยมเยียนเยอรมนี
image
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี
image
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี
image
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี
image
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี
วีซ่าธุรกิจประเทศเยอรมัน จำนวน 31 วัน ขอบคุณ บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.ชลบุรี ที่ใช้บริการยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศเยอรมันให้กับพนักงานบริษัทกับทางเราค่ะ
#รับยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ #รับยื่นวีซ่าสวิส #รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนสวิส #รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส #รับยื่นวีซ่าเยอรมัน
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้